directory4home

สารบัญเวปไซด์ สำหรับบ้าน ธรุกิจบ้านโดยเฉพาะ

ประตูรีโมท สะดวกและปลอดภัย
น้ำยาถูพื้น

New Website

Tip แนะนำ สำหรับบ้าน

 • ติดมุ้งลวด ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย 6เดือน ครั้ง
 • เลือกประตูม้วน3S นำ้หนักเบา ป้องกันผู้บุกรุก เหมาะกับอาคารพาณิชย์
 • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบรนไทย เลือกแอร์ UniAireประหยัดไฟ เบอร์ 5
 • blog เพื่อสุขภาพ จาก Mr Strong

  เคล็ดลับคู่ครัว มีประโยชน์มาก มาย

  เรียน sat สอนสด กลุ่มเล็ก มีโปร   เรียน ielts รับรองผล  มุ้งจีบ ทำความสะอาดตัวเองได้

  น้ำยาแอร์ ราคา

  ______________________________________________________________________________________

  ทีวี ดิจิตอล เรื่องใหม่ ที่คนทั้งประเทศจะได้รับ แบบฟรีฟรี

  ทีวี ดิจิตอล เริ่มต้น จากคำถามมากมาย จากหลายคนที่ได้ยิน คำนี้

  ทีวี ดิจิตอล ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิรูป ระบบความบันเทิง ภายในบ้าน

  ปัจจุบันได้เผยแพร่ ภาพแล้ว 42 ช่อง ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อน ว่า ทีวี ดิจิตอล ไม่ใช่ ทีวีดาวเทียม
  ทีวี ดิจิตอล คือ การเผยแพร่ภาพ ในระบบดิจิตอล สัญญาณ จัดส่งมาทางอากาศโดยเสาส่งสัญญาณ
  (คล้ายคล้าย สัญญาณโทรศัพท์มือถือ)
  Continue reading

  นวัตกรรมระบบการสร้างบ้านเย็น

  การสร้างบ้านเย็นมี 3 จุดหลักที่ต้องคำนึงได้แก่หลังคาและฝ้าเย็นผนังเย็นและพื้นที่รอบบ้านเย็น

  Cool Houseหลังคาและฝ้าเย็น
  หลังคาเป็นส่วนประกอบของบ้านที่มีโอกาสเจอกับแสงแดดและส่งผ่านความร้อนเข้าสู่บ้านมากที่สุดการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีการสะท้อนรังสีความร้อนได้มากจะช่วยลดความร้อนเข้าสู่บ้านได้ทางหนึ่งและเสริมด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนตราช้างรุ่นอัลตร้าคูลซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ถึง 2 อย่างคือทั้งสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนในคราวเดียว
  นอกจากนี้การป้องกันความร้อนบริเวณโถงหลังคาเข้าสู่ตัวบ้านสามารถทำได้ด้วยการปูฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAY COOL บนฝ้าเพดานใช้ควบคู่กับฝ้าตราช้างสมาร์ทบอร์ดและฝ้าชายคาตราช้างสมาร์ทบอร์ดรุ่นระบายอากาศก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อนและช่วยในการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศไปในตัวด้วย
  Continue reading

  หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

  Law Tip : หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
  กฎหมายจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ดังนี้
       1.กำหนดเกี่ยวกับระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
       2.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
       3.เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
          มีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก
       4.ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก
          ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
       5.จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
       6.ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือข้อบังคับ
          ของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนี้
  Continue reading