directory4home

สารบัญเวปไซด์ สำหรับบ้าน ธรุกิจบ้านโดยเฉพาะ

ประตูรีโมท สะดวกและปลอดภัย
แอร์ LG

New Website

Tip แนะนำ สำหรับบ้าน

 • ติดมุ้งลวด ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย 6เดือน ครั้ง
 • เลือกประตูม้วน3S นำ้หนักเบา ป้องกันผู้บุกรุก เหมาะกับอาคารพาณิชย์
 • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบรนไทย เลือกแอร์ UniAireประหยัดไฟ เบอร์ 5
 • มืออาชีพทำความสะอาดไรฝุ่น ป้องกันโรคภูมิแพ้
 • blog เพื่อสุขภาพ จาก Mr Strong

  เคล็ดลับคู่ครัว มีประโยชน์มาก มาย

  เรียน sat สอนสด กลุ่มเล็ก มีโปร   เรียน ielts รับรองผล  มุ้งจีบ ทำความสะอาดตัวเองได้

  น้ำยาแอร์ ราคา

  ______________________________________________________________________________________

  นวัตกรรมระบบการสร้างบ้านเย็น

  การสร้างบ้านเย็นมี 3 จุดหลักที่ต้องคำนึงได้แก่หลังคาและฝ้าเย็นผนังเย็นและพื้นที่รอบบ้านเย็น

  Cool Houseหลังคาและฝ้าเย็น
  หลังคาเป็นส่วนประกอบของบ้านที่มีโอกาสเจอกับแสงแดดและส่งผ่านความร้อนเข้าสู่บ้านมากที่สุดการเลือกใช้วัสดุมุงหลังคาที่มีการสะท้อนรังสีความร้อนได้มากจะช่วยลดความร้อนเข้าสู่บ้านได้ทางหนึ่งและเสริมด้วยแผ่นสะท้อนความร้อนตราช้างรุ่นอัลตร้าคูลซึ่งสามารถทำหน้าที่ได้ถึง 2 อย่างคือทั้งสะท้อนความร้อนและป้องกันความร้อนในคราวเดียว
  นอกจากนี้การป้องกันความร้อนบริเวณโถงหลังคาเข้าสู่ตัวบ้านสามารถทำได้ด้วยการปูฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAY COOL บนฝ้าเพดานใช้ควบคู่กับฝ้าตราช้างสมาร์ทบอร์ดและฝ้าชายคาตราช้างสมาร์ทบอร์ดรุ่นระบายอากาศก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อนและช่วยในการระบายอากาศได้ดียิ่งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศไปในตัวด้วย
  Continue reading

  หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย

  Law Tip : หน้าที่ของ“นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร”และการจัดเก็บค่าใช้จ่าย
  กฎหมายจัดสรรที่ดินพ.ศ.2543 กำหนดให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีหน้าที่ดังนี้
       1.กำหนดเกี่ยวกับระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
       2.กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู่อาศัยการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
       3.เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในส่วนที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
          มีหน้าที่บำรุงรักษาจากสมาชิก
       4.ยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนสมาชิกเกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิก
          ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
       5.จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์
       6.ดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎกระทรวงระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางหรือข้อบังคับ
          ของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายนี้
  Continue reading