สารบัญเวปไซด์ สำหรับบ้าน ธรุกิจบ้านโดยเฉพาะ
ประตูรีโมท สะดวกและปลอดภัย
น้ำยาถูพื้น
New Website
Tip แนะนำ สำหรับบ้าน
 • ติดมุ้งลวด ต้องทำความสะอาดอย่างน้อย 6เดือน ครั้ง
 • เลือกประตูม้วน3S นำ้หนักเบา ป้องกันผู้บุกรุก เหมาะกับอาคารพาณิชย์
 • เลือกใช้เครื่องปรับอากาศ เบรนไทย เลือกแอร์ UniAireประหยัดไฟ เบอร์ 5
 • blog เพื่อสุขภาพ จาก Mr Strong
  เคล็ดลับคู่ครัว มีประโยชน์มาก มาย

  น้ำยาแอร์ ราคา

   

  Property Law “ตรวจสอบโฉนดที่ดินโครงการ” ป้องกันปัญหาโอนกรรมสิทธิ์ส่วนกลาง

  บุญลอง-นรจิตต์

  บุญลอง นรจิตต์ (bnorogitt@hotmail.com)
  ผู้พิพากษา ด้วยหน้าที่การงานในปัจจุบันจึงเป็นคลังรวบรวมข้อมูล
  และประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาฯ มากที่สุดคนหนึ่ง
  และด้วยประสบการณ์การเป็นคอลมนิสต์กว่า 4 ปี จึงเข้าใจได้ลึกซึ้ง
  ในหลากหลายแง่มุมที่เป็นความต้องการของผู้บริโภค

  เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลูกบ้านโครงการบ้านจัดสรรฟ้องเจ้าของโครงการเรื่องไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคส่วนกลางให้กับลูกบ้านได้ ประเด็นนี้เห็นว่าน่าสนใจจึงนำมาอธิบายเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะซื้อได้ทราบเป็นข้อมูลก่อนการตัดสินใจเรื่องของเรื่องก็คือลูกบ้านของโครงการหมู่บ้านจัดสรร่วมกันฟ้องเจ้าของโครงการว่าผิดสัญญา เพราะไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์สาธารณูปโภคส่วนกลางแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีบริษัทอื่นถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย และมีปัญหาที่ลูกบ้านของโครงการอื่นที่บริษัทนั้นถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่เข้ามาใช้ประโยชน์ในสาธารณูปโภคส่วนกลางนี้ได้ด้วย จึงขอให้บังคับเจ้าของโครงการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ถ้าโอนไม่ได้ต้องชดใช้เงิน

  การอธิบายเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงเรื่องการขออนุญาตจัดสรรที่ดินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 (ประกาศใช้ก่อนเกิดโครงการดังกล่าว) เกี่ยวกับเงื่อนไขการขออนุญาตจัดสรรที่ดินว่าในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรจะต้องแสดงโฉนดที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แสดงผังส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคส่วนกลาง นอกจากนั้นยังจะต้องมีหลักประกันในการจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จ ซึ่งรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งหลายที่ทำแบบเอาไว้ จึงกำหนดให้ต้องวางหนังสือค้ำประกันต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเอาไว้ด้วย มิฉะนั้นแล้วคณะกรรมการมีอำนาจยึดเงินประกันดังกล่าวจากธนาคารได้ หรือจะมอบหมายให้ผู้ค้ำประกันจัดทำโครงการเองให้แล้วเสร็จก็ได้

  นอกจากนี้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน เจ้าพนักงานจะต้องตรวจสอบรายละเอียดให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้ซื้อบ้านจัดสรรกลไกลของกฎหมายเช่นนี้มีลักษณะเป็นการคุ้มครองและปกป้องสิทธิของผู้บริโภคอย่างหนึ่ง แต่ปัญหาสำหรับเมืองไทยนั่นคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะเลี่ยงข้อกำหนดดังกล่าว ตามอำนาจของผลประโยชน์ตอบแทนที่มีมาถึงตน

  สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายหลังจากกฎหมายจัดสรรที่ดินใช้บังคับจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โฉนดที่ดินต้องเป็นของผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของโครงการเท่านั้น แต่เพราะเหตุใดจึงปรากฏบริษัทอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่ด้วย จนเกิดเป็นปัญหาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ การหวังพึ่งกลไกรัฐเพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิของประชาชนเกิดปัญหาแบบนี้แล้วผู้บริโภคควรทำอย่างไร

  ในการเลือกซื้อบ้านในโครงการผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเห็นใบอนุญาตติดไว้ที่สำนักงานขายยังไม่พอที่จะเป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดปัญหา จึงควรตรวจสอบจากสำนักงานที่ดินที่โครงการนั้นตั้งอยู่ว่า โฉนดเป็นของเจ้าของโครงการพร้อมโอนหรือไม่ สาธารณูปโภคมีอะไรบ้าง มีการวางหลักประกันอย่างไร หากไม่มีเวลาเดินทางไปเองก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน (www.dol.go.th) แล้วเข้าไปดูส่วนของ “ค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด” โดยต้องกรอกชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ (เวลาค้นไม่ต้อง “บริษัท”) ก็จะพอทราบรายละเอียด โครงการไหนมีหนังสือค้ำประกันธนาคารก็น่าจะเป็นโครงการที่ไม่มีปัญหานะครับ สวัสดี